นกและสัตว์ในธงนานาชาติ

ธงของประเทศต่าง ๆ ล้วนแตกต่างกัน มีการออกแบบ สีสัน และความหมายต่างกัน ในบางกลุ่มประเทศมีการใช้สัตว์ต่าง ๆ เช่นนกและสัตว์ ซึ่งแต่ละตัวมีความหมาย สัตว์ชนิดใดที่ถูกนำมาใช้เป็นธงประจำชาติ

สัตว์ที่ใช้กันมากที่สุดในธงประจำชาติคือนกอินทรี ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมจึงใช้นกอินทรี บางประเทศใช้นกอินทรีสองหัวแทนนกอินทรีธรรมดา อาจเป็นเพราะดูน่าเกรงขามกว่าก็เป็นได้

สัตว์ที่นิยมใช้รองลงมาคือสิงโต นี้เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจ เพราะสิงโตได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสัตว์และมีภาพลักษณ์ที่สง่างามและทรงพลัง หลายประเทศออกแบบธงประจำชาติด้วยความหวังว่าประเทศของตนจะเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม สิงโตมีภาพลักษณ์ของการรวมอำนาจและถึงเมื่อถึงยุคที่มีกษัตริย์ปกครองประเทศ สิงโตก็หายออกไปจากธงประจำชาติเมื่อระบอบประชาธิปไตยค่อยๆ กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น