โทนสีของธงชาติ

ธงแต่ละประเทศแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากแต่ละประเทศมีประวัติและลักษณะประจำชาติที่แตกต่างกัน ธงที่แสดงก็จะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีความคล้ายคลึงกันในโทนสี คุณเห็นสีอะไรบ่อยที่สุด?

โทนสีทั่วไปสามแบบ ได้แก่ Pan-Slavism, Pan-Africanism และ Pan-Arabism

กลุ่มสี Pan-Slavism เป็นชุดสีที่พบได้ทั่วไปในยุโรป ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงิน และสีขาว เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึงดินแดนของชนชาติสลาฟ มีรากฐานมาจากธงชาติรัสเซีย ดังนั้นจึงมีประวัติศาสตร์ที่หลายประเทศได้นำรูปแบบสีของสีแดง สีน้ำเงิน และสีขาวมาใช้

กลุ่มสี Pan-Africanism หมายถึงชุดสีแดง สีเหลือง และสีเขียวที่พบได้ทั่วไปในทวีปแอฟริกา ธงชาติเอธิโอเปียซึ่งเป็นประเทศเดียวที่รอดพ้นจากการปกครองแบบอาณานิคมได้ถูกลอกเลียนโดยประเทศรอบๆ เพื่อพยายามใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของเอธิโอเปีย

กลุ่มสี Pan-Arabism หมายถึงรูปแบบสีของสีแดง สีดำ และสีขาวที่เติมสีเขียว ซึ่งพบได้ทั่วไปในประเทศอาหรับ เนื่องจากมันถูกใช้เป็นสีสัญลักษณ์สำหรับการปลดปล่อยของชาวอาหรับ มีประวัติศาสตร์ที่ประเทศอาหรับอิสระทั้งหมดใช้สีนี้สำหรับธงประจำชาติของพวกเขา

เรียนรู้โทนสีของธงประจำชาติก็จะทำให้ได้รับรู้กลุ่มของประเทศและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศนั้น ๆ