ลายบนธงชาติ

ธงประจำชาติมีมากมายและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กล่าวได้ว่าความหมายที่รวมไว้นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และสื่อถึงลักษณะประจำชาติของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ธงชาติมีรูปแบบที่หลากหลาย แล้วแต่ละรูปแบบนั้นสื่อถึงอะไร

รูปแบบที่ใช้กันทั่วไปคือรูปแบบแบบสามส่วน ที่เห็นได้ทั่วไปในธงชาติทวีปยุโรป ธงถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนในแนวตั้งหรือแนวนอน และทาสีด้วยสีต่างๆ และเรียกว่าธงไตรรงค์

กล่าวกันว่าเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกเริ่มของธงไตรรงค์ และหลังจากนั้นไม่นานเนเธอร์แลนด์ก็ได้กลายเป็นมหาอำนาจทางทะเล ดั้งนั้นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการเติบโตของเนเธอร์แลนด์ ประเทศโดยรอบก็สร้างธงประจำชาติของตนเองซึ่งเลียนแบบธงชาติเนเธอร์แลนด์ ประเทศอื่นๆ ที่ใช้ธงไตรรงค์ ได้แก่ ฝรั่งเศสและเยอรมนี

อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะลวดลายการออกแบบเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าลวดลายนั้นมีความหมายเหมือนกัน แต่ละประเทศมีความหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ธงชาติโดยดูจากลวดลายก็อาจจะทำให้รู้ความหมายได้เหมือนกัน