นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็ปไซต์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาธงต่างๆ รวมไปถึงชาติของแต่ละประเทศ เริ่มต้นด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของธงที่ใช้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น บริษัท โรงงาน เป็นต้น ไม่เพียงแค่นั้นผู้อ่านยังสามารถอ่านเพิ่มเติมที่มาของธงประจำชาติในทวีปต่าง ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ

ของผู้ใช้ตามข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆของข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ทั้งข้อมูลในขณะที่โพสต์ และหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์นี้แล้ว อาจมีกรณีที่ชื่อ เนื้อหา ฯลฯ อาจไม่ตรงกัน