เกี่ยวกับสัญลักษณ์ธงชาติ

มีธงชาติต่างๆ มากมายในโลก ธงชาติของแต่ละชาตินั้น มีจุดสำคัญและมีความหมายแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์โดยส่วนใหญ่นั้น จำนวนมากมีความคล้ายคลึงกัน

โดยทั่วไปแล้วจะสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในธงประจำชาติ ได้แก่ ดาว วงกลม และไม้กางเขน ส่วนมากมีสีคล้ายกัน รูปดาวมีสีขาวหรือสีเหลือง รูปวงกลมเป็นสีแดง และกากบาทสีขาวหรือสีเหลือง เหตุผลที่มีหลายสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะธงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการออกแบบตั้งแต่แรก ดังนั้นทุกคนจึงเริ่มใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน

อย่างไรก็ตามเมื่อดูสัญลักษณ์พื้นฐานให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั้น สัญลักษณ์รูปดาวถือเป็นมงคลและให้คุณค่า ซึ่งคนโบราณว่าเป็นเครื่องบอกทิศทาง ดังนั้นจึงยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ส่วนวงกลมมักเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ และธงชาติญี่ปุ่นก็มีวงกลมสีแดงบนพื้นหลังสีขาวด้วย ไม้กางเขนมักใช้ในประเทศคริสเตียน เพราะมันมีชื่อเสียงมากในฐานะไม้กางเขนของพระเยซู หมายถึงการฟื้นคืนพระชนม์และเป็นมงคลอย่างยิ่ง

ธงมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน และความหมายที่แตกต่างกัน