ธงชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ธงชาติของประเทศเดนมาร์กหรือที่เรียกกันว่า “Dannebrog” เป็นธงที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเก่าแก่ที่สุดที่ยังถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นใช้มาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 13 (ประมาณปี ค.ศ. 1219) โดยมีต้นกำเนิดขึ้นมาในช่วงสงครามใน “ยุทธการลินดันนัสเซ” เป็นตำนานกล่าวขานกันมาว่า ธงเดนเนอบรอกคือสิ่งที่ได้รับการประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า ทำให้เดนมาร์กรอดพ้นจากภัยสงครามครั้งนั้นมาได้ แต่ข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ 100% เพราะไม่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงได้