นวัตกรรมที่อาจเข้ามาแทนที่ธงในอนาคต

เนื่องจากในปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น “ธง” ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับการจับตามองว่าจะถูกทดแทนด้วยนวัตกรรมอื่น ๆ หรือไม่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกใบนี้มานานตั้งแต่อดีตกาล แต่อย่างไรก็ตามในปี 2023 เรายังไม่ได้เล็งเห็นถึงการนำนวัตกรรมอื่น ๆ เข้ามาทดแทนธง แต่จะมีนวัตกรรมที่นำมาเพื่อพัฒนารูปแบบของธงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำธงไปออกแบบให้สามารถแสดงอยู่บน วิดีโอเกม โซเชียลมีเดีย ไปจนถึงการออกแบบลวดลายที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นต้น