ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ธงมีความสำคัญถึงระดับของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ธงชาติถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ทางด้านของความสัมพันธ์ระดับประเทศ ไม่แสดงออกที่ไม่เคารพต่อธงชาติของประเทศอื่น อาจเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งในระดับชาติ ดังที่เราจะได้เห็นประเด็นเหล่านี้ในโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากธงชาติคือตัวแทนของประเทศนั้น ๆ ในทุก ๆ การพบปะของผู้นำระดับประเทศ มักมีการใช้ธงชาติประดับอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนรถ ไปจนถึงการนำธงชาติมาแสดงเคียงข้างกัน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและการร่วมมือกันของทั้ง 2 ประเทศ