ความสำคัญของธงกับวัฒนธรรมต่าง ๆ

นอกจากใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจของชาติแล้ว ธงชาติยังมีบทบาทสำคัญในการใช้ร่วมในวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลอง หรือเทศกาลต่าง ๆ ที่ใช้กันสากลทั่วทุกมุมโลก ธงสามารถใช้แสดงออกถึงบริบทที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพต่อการสูญเสีย ก็สามารถใช้การชักธงครึ่งเสา ไปจนถึงการแสดงออกถึงความรักความภักดี ก็สามารถพบเห็นเหล่าประชาชนใช้ธงชาติ เพื่อโบกสะบัดเป็นการต้อนรับกษัตริย์ของประเทศนั้น ๆ และยิ่งเป็นกิจกรรมที่มีหลาย ๆ ประเทศมารวมกัน ธงชาติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพบเห็นได้ชัดมากที่สุด เช่น การแข่งขันโอลิมปิก การแข่งขันบอลโลก เป็นต้น