ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนธงชาติ

คุณเคยสงสัยหรือไม่ ว่าทำไมธงของแต่ละประเทศนั้นถึงมีความแตกต่างกัน ทั้งสี สัญลักษณ์ รวมไปรูปลักษณ์ของธง สาเหตุของความแตกต่างนั้นเกิดจาก ทุกสิ่งที่อยู่บนธงชาติล้วนมีความหมายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสีของธงที่มีความหมายเฉพาะตัว เช่น สีของธงชาติไทย ที่บ่งบอกถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นต้น รวมไปถึงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ธงชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีรูปปราสาทนครวัดสีขาวอยู่ใจกลางธง ซึ่งปราสาทนครวัดเป็นสถานที่สำคัญของประเทศกัมพูชานั่นเอง