ประวัติของธงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ตามประวัติศาสตร์แล้ว ธงมีการใช้กันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล โดยใช้วัสดุเป็นผ้าดิบหรือหนังสัตว์แล้วทำสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงอาเขตของชนเผ่าต่าง ๆ รวมไปถึงถูกนำเอามาใช้ในพิธีสำคัญต่าง ๆ ทางความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น ชาวอียิปต์โบราณที่ใช้ธงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้า ชาวเปอร์เซียที่ใช้ธงเพื่อเป็นสัญญาณของการสู้รบ รวมไปถึงธงบางประเภทก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ แทนคำพูดเพื่อให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีนในอดีตจะใช้ธงเพื่อสั่งการให้นักรบดำเนินการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ เป็นต้น